Site banner

Thông báo lịch làm việc tuần của lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã

THÔNG BÁO

Lịch làm việc tuần của lãnh đạo Ủy ban nhân dân

( Từ ngày 05/12/2016 đến ngày 10/12/2016)

Thời gian

Nội dung công việc

Địa điểm

 

Thứ hai

05/12

- 7h30: Đ/c Chủ tịch + Phó Chủ tịch họp Thành viên Ủy ban nhân dân tháng 12/2016.

Phòng họp UBND

- 13h30: Đ/c Phó Chủ tịch dự họp giao ban khối Mặt trận.

Phòng họp UBND

 

Thứ ba

06/12

- 7h30: Đ/c Chủ tịch làm việc Công ty Quốc Thái An về việc định hướng nhu cầu sử dụng đất đến năm 2020.

Phòng họp UBND

- 7h30: Đ/c Phó Chủ tịch giám sát công trình lộ vào Nhà máy phát điện Đồng khởi ấp Nghĩa Huấn và Nhà trung chuyển rác thải ở ấp Chợ.

Tại công trình

 

Thứ tư

07/12

- 7h30: Đ/c Phó Chủ tịch hỗ trợ thu nợ thuế ngoài quốc doanh.

Hộ kinh doanh

- 13h30: Đ/c Phó Chủ tịch triển khai kế hoạch thu gôm, xử lý rác thải.

Phòng họp UBND

 

Thứ năm

08/12

- 7h30: Đ/c Chủ tịch dự họp cấp ủy tháng 12/2016.

Phòng họp UBND

- 7h30: Đ/c Phó Chủ tịch dự triển khai Dự án UNICEF năm 2016 trên địa bàn huyện.

HT. UBND huyện

 Thứ sáu

09/12

- 7h30: Đ/c Chủ tịch + Phó Chủ họp đánh giá, phân loại công chức, người hoạt động không chuyên trách năm 2016 (1 ngày).

Phòng họp UBND

 Thứ bảy

10/12

- 7h30: Đ/c Chủ tịch trực giải quyết hành chính.

UBND xã

 Ngoài thời gian trên nếu có công việc đột xuất phát sinh, lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã sẽ phân công trực giải quyết công việc tại cơ quan và kịp thời phối hợp với các ngành, đoàn thể để thực hiện./.

Tập tin đính kèm: 

Tin khác