Site banner

Thông báo lịch làm việc tuần của lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã

 

THÔNG BÁO

Lịch làm việc tuần của lãnh đạo Ủy ban nhân dân

( Từ ngày 29/02/2016 đến ngày 05/3/2016)

Thời gian

Nội dung công việc

Địa điểm

 

 

 

Thứ hai

29/2

- 7h: Đ/c Chủ tịch dự họp giao ban Công an, quân sự.

Phòng họp CA

- 7h30: Đ/c PCT-VH dự họp triển khai kế hoạch Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2016.

HT. UBND huyện

- 8h: Đ/c Chủ tịch dự họp giao ban các thường trực.

Phòng họp UBND

- 9h: Đ/c Chủ tịch dự họp Ủy ban bầu cử xã

Phòng họp UBND

- 13h30: Đ/c Chủ tịch dự tổng kết hoạt động Ban chỉ đạo an toàn giao thông, PCCC năm 2015.

Nhà văn hóa

- 13h30: Đ/c PCT-VH họp Chi bộ Cơ quan.

Phòng họp UBND

 

Thứ ba

01/3

- 7h30: Đ/c PCT-VH dự nghiệm thu phiếu điều tra hộ nghèo (tỉnh, huyện nghiệm thu).

Phòng họp UBND

- 13h30: Đ/c PCT-VH dự họp Ban quản lý Dự án Washoba

Phòng họp UBND

 

 

Thứ tư

02/3

- 7h30: Đ/c PCT-KT hỗ trợ thu thuế môn bài năm 2016

Hộ kinh doanh

- 13h30: Đ/c PCT-KT hỗ trợ vận động phát hoang dừa lưới điện trung thế thuộc ấp Nghĩa Huấn.

Hộ gia đình

 

 

Thứ năm

03/3

- 7h30: Đ/c Chủ tịch dự họp Ủy ban bầu cử công bố số lượng đại biểu được bầu và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử.

Phòng họp UBND

- 7h30: Đ/c PCT-KT dự khởi công xây dựng Nhà vệ sinh ấp Căn Cứ.

Tại công trình

- 13h30: Đ/c Chủ tịch + 02 PCT-UBND họp thành viên Ủy ban nhân dân tháng 3/2016.

Phòng họp UBND

 

Thứ sáu

04/3

- 7h30: Đ/c Chủ tịch dự Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2015.

Phòng họp UBND

- 13h30: Đ/c Chủ tịch họp Hội đồng nhân dân xã thông qua quy hoạch xã nông thôn mới.

Nhà văn hóa

Thứ bảy

05/3

- 7h30: Đ/c Chủ tịch trực giải quyết hành chính

UBND xã

- Ngoài thời gian trên các đồng chí lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã trực giải quyết công việc tại cơ quan; Nếu có công việc phát sinh sẽ cập nhật kịp thời để các ngành, Đoàn thể phối hợp thực hiện./.

Tin khác