Site banner

Thông báo lịch làm việc tuần của lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã

THÔNG BÁO

Lịch làm việc tuần của lãnh đạo Ủy ban nhân dân

( Từ ngày 21/11/2016 đến ngày 26/11/2016)

Thời gian

Nội dung công việc

Địa điểm

 

 

Thứ hai

21/11

- 7h: Đ/c Chủ tịch họp giao ban Công an, Quân sự.

Phòng họp UBND

- 8h: Đ/c Chủ tịch dự họp giao ban các thường trực.

Phòng họp UBND

- 13h30: Đ/c Phó Chủ tịch làm việc với Ban quản lý Đền thờ Lãnh binh Nguyễn Ngọc Thăng.

Phòng họp UBND

 

Thứ ba

22/11

- 7h30: Đ/c Chủ tịch dự kiểm điểm các chức danh thuộc diện Huyện ủy quản lý.

Phòng họp UBND

- 13h30: Đ/c Phó Chủ tịch giám sát công trình lộ vào Nhà máy phát điện Đồng khởi ấp Nghĩa Huấn.

Tại công trình

 

Thứ tư

23/11

- 7h30: Đ/c Chủ tịch dự tập huấn bồi dưỡng cập nhật thông tin cho Chủ tịch UBND xã khóa 4 năm 2016 (1 ngày).

Trường Chính trị

- 7h30: Đ/c Phó Chủ tịch hỗ trợ thu nợ thuế ngoài quốc doanh (1 ngày).

Hộ kinh doanh

 

Thứ năm

24/11

- 7h30: Đ/c Chủ tịch họp Hội đồng xác định mức độ khuyết tật.

Phòng họp UBND

- 13h30: Đ/c Phó Chủ tịch làm việc với ông Nguyễn Khắc Vũ và ông Lê Thành Thi ấp Chợ để di dời nhà trên đất công, xây dựng điểm trung chuyển rác thải.

Phòng họp UBND

 Thứ sáu

25/11

- 7h30: Đ/c Chủ tịch + Phó Chủ tịch dự kiểm điểm các chức danh cấp ủy.

Phòng họp UBND

- 15h30: Đ/c Chủ tịch họp tuần Tổ một cửa.

Phòng họp UBND

 Thứ bảy

26/11

- 7h30: Đ/c Chủ tịch trực giải quyết hành chính.

UBND xã

 

          - Ngoài thời gian trên nếu có công việc đột xuất phát sinh, lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã sẽ phân công trực giải quyết công việc tại cơ quan và kịp thời phối hợp với các ngành, đoàn thể để thực hiện./.

Tập tin đính kèm: 

Tin khác