Site banner

Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy họp giao ban công tác kiểm tra, giám sát 9 tháng đầu năm 2017 tiểu vùng 1

Sáng ngày 12 tháng 9 năm 2017, tại xã Mỹ Thạnh. Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy tổ chức họp giao ban công tác kiểm tra, giám sát 9 tháng đầu năm 2017 với các xã tiểu vùng I và Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Thị Định. Tham dự và chủ trì cuộc họp có chí Đặng Hữu Đức, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Văn Chận, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy; cùng các đồng chí Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy các xã: Mỹ Thạnh, Lương Hòa, Lương Quới, Châu Hòa, Phong Mỹ, Phong Nẫm và Trưởng THPT Nguyễn Thị Định. Sau khi nghe Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy các xã và Trường THPT Nguyễn Thị Định báo cáo tình hình thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo Điều 30 và Điều 32 Điều lệ Đảng. Đồng chí Đặng Hữu Đức, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy nhân xét: các đơn vị đã  báo cáo đầy đủ các nội dung theo đề cương hướng dẫn của Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy; tổ chức thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát 9 tháng đầu năm 2017 cơ bản đạt chương trình, kế hoạch đề ra; Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy có sự quan tâm lãnh, chỉ đạo nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát; Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy đã tham mưu cho Đảng ủy thực hiện tốt Điều 30, Điều lệ Đảng; công tác kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm; công tác giám sát được mở rộng; kiểm tra đầy đủ 03 chuyên đề; đa số các đơn vị triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 08 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương, có bám vào chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa, có quan tâm kiểm tra việc chấp hành chỉ thị 21 và công văn 1377 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tham mưu cho đảng ủy theo dõi đăng ký chường chương hành động thực hiện nghị quyết đại hội XII và cam kết thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; co kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 10 và Hướng dẫn 09 của Ban Tổ chức Trung ương.

Quang cảnh cuộc họp

đồng chí Đặng Hữu Đức, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy phát biểu chỉ đạo

Tuy nhiên đa số các xã đều có đảng viên buông bỏ sinh hoạt đảng, xin ra khỏi đảng, trong đó có cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách xã xin nghỉ việc, có trường hợp cán bộ chủ chốt vi phạm kỷ luật đến mức phải kỷ luật; công tác quản lý đảng viên ở một số chi bộ chưa chặc chẽ; tình hình tố cáo mạo tên, giấu tên vẫn còn xảy ra; công tác tuyên truyền, vận động quần chúng chưa tốt. Phương hướng thời gian tới đồng chí Đặng Hữu Đức đề nghị các đơn vị cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung như: Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ kiểm tra, giám sát đạt chỉ tiêu trong tháng 9, đối với giám sát thường xuyên kết thúc trong tháng 10 và yêu cầu cán bộ phân công giám sát phải xây dựng báo cáo gửi Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy; tham mưu cho Đảng ủy tiếp tục kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 10 và Hướng dẫn 09 của Ban Tổ chức Trung ương, nắm tình hình việc khắc phục những hạn chế khuyết điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 08 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phải đổi mới nội dung công tác kiểm tra, giám sát. Đồng thời các xã cần tập trung nghiên cứu nội dung công tác kiểm tra, giám sát năm 2018 để xây dựng chương trình, kế hoạch cho phù hợp, trong đó cần tập trung kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; Chỉ thị 10 và Hướng dẫn 09 của Ban Tổ chức Trung ương; xây dựng đô thị-nông thôn mới; các lĩnh vực nhạy cảm như tài chính, đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản; đổi mới việc thành lập tổ giám sát, cơ cấu thành phần hợp lý; tăng cường công tác nắm tình hình, nâng cao hiệu quả công tác giám sát thường xuyên; lập danh sách cấp ủy viên chưa qua tập huấn công tác kiểm tra, giám sát gửi Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy để mở lớp./.

Tin khác