Site banner

Hội đồng nhân dân huyện tiếp xúc cử tri trước kỳ họp lần thứ 8 tại xã Mỹ Thạnh

Chiều ngày 09 tháng 11 năm 2018, tại Hội trường Nhà văn hóa xã Mỹ Thạnh, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện có buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp lần thứ 9 Hội đồng nhân dân huyện khóa XI nhiệm kỳ 2016-2021 tại xã Mỹ Thạnh. Tại buổi tiếp xúc, các cử tri được nghe đại biểu Hội nhân dân huyện thông qua dự kiến chương trình, nội dung kỳ họp lần thứ 9 Hội đồng nhân dân huyện khóa XI nhiệm kỳ 2016-2021. Dự kiến chương trình kỳ họp lần thứ 9, Hội đồng nhân dân huyện sẽ ban hành 08 Nghị quyết gồm: Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện về nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm phát triển kinh tế xã hội năm 2019; Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện về dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện về điều chỉnh danh mục đầu tư công giai đoạn 2016-2020; Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện về danh mục các công trình đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019; Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện về kế hoạch giám sát của Hội đồng nhân dân, thường trực, hai ban năm 2019; Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện về xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu khóa XI; Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện về kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 14 của Hội đồng nhân dân huyện về cơ cấu vốn xây dựng xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; và Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ hợp lần thứ 9 (nếu có). Buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp lần thứ 9, có các ý kiến xoay quanh vấn đề như: giá cả nông sản không ổn định làm ảnh hưởng đến đời sống kinh tế người dân; chất lượng nguồn nước máy sinh hoạt hàng ngày; cần nhắc nhở nộp tiền trước khi hết hạn sử dụng Bảo hiểm y tế; thu hội phí Hội người cao tuổi; đoạn đường từ Tỉnh lộ 885 đến cầu Mỹ Thạnh xuống cấp nghiêm trọng; văn hóa sử dụng điện thoại di động trong cơ quan, trường học; game bắn cá hoạt động trên địa bàn ấp Căn Cứ gây bức xúc trong nhân dân. Qua buổi gặp gỡ tiếp xúc cử tri, đại bộ phận cử tri đã hài lòng với việc tiếp thu, giải trình của lãnh đạo địa phương đặc biệt là đại biểu Hội đồng nhân dân huyện. Với tinh thần trách nhiệm và nghĩa vụ công dân các cử tri tham dự buổi tiếp xúc đã đóng góp ý kiến cũng như tâm tư nguyện vọng với đại biểu Hội đồng nhân dân nhằm góp phần xây dựng bộ máy Nhà nước thật sự là Nhà nước của dân, do dân và vì dân./.

Tin khác