Site banner

Hội đồng nhân dân xã Mỹ Thạnh khóa X (nhiệm kỳ 2011-2016) tổ chức kỳ họp lần thứ 14

Sáng ngày 24 tháng 12 năm 2015, tại Nhà văn hóa xã Mỹ Thạnh. Hội đồng nhân dân xã khóa X tổ chức kỳ họp lần thứ 14. Đến dự có ông Nguyễn Văn Hoàng, Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện; ông Nguyễn Hoàng Thái, Bí thư Đảng ủy; bà Phan Thị Ngọc Rí, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã; ông Phạm Thanh Diễn, Chủ tịch UBND xã, đại biểu Hội đồng nhân dân huyện; cùng các ngành, đoàn thể xã, đại biểu cử tri và sự có mặt của 25/27 đại biểu Hội đồng nhân dân xã tham dự.Kỳ họp đại biểu nghe Ủy ban nhân dân xã báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã về phát triển kinh tế-xã hội năm 2015 và Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2016; tờ trình dự toán thu-chi ngân sách năm 2016; tờ trình danh mục đầu tư xây dựng cơ bản năm 2016; tờ trình về xin chủ trương đổi tên trường Trung học cơ sở xã Mỹ Thạnh thành tên trường Trung học cơ sở Phạm Viết Chánh; báo cáo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã tham gia xây dựng chính quyền năm 2015 và đề xuất kiến nghị với đại biểu Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2016; báo cáo hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016. Sau 01 buổi làm việc với tinh thần khẩn trương, dân chủ, trách nhiệm. Hội đồng nhân dân xã đã biểu quyết thông qua 5 nghị quyết gồm: Nghị quyết về phát triển kinh tế-xã hội năm 2016; Nghị quyết dự toán thu-chi ngân sách năm 2016; Nghị quyết danh mục đầu tư xây dựng cơ bản năm 2016; Nghị quyết về thống nhất đề nghị đổi tên trường Trung học cơ sở Mỹ Thạnh thành trường Trung học cơ sở Phạm Viết Chánh; Nghị quyết chương trình giám sát năm 2016./.

Tin khác