Site banner

Khánh thành cầu rạch chùa ấp Cái Tắc

Sáng ngày 29 tháng 12 năm 2019, Ủy ban nhân dân xã Mỹ Thạnh phối hợp Đơn vị tài trợ tổ chức khánh thành cầu Rạch Chùa ấp Cái Tắc. ông Ngô Tấn Quyền – Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, bà Phan Thị Ngọc Rí – Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã, bà Ngô Mộng Quyên – Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã cùng ban ngành đoàn thể xã ấp và đông đảo nhân dân đến tham dự.

 Cầu Rạch Chùa được khởi công vào ngày 11 tháng 11 năm 2019, cầu có chiều dài 17m, ngang 3m, tổng kinh phí xây dựng 125 triệu đồngdo Câu lạc bộ từ thiện Kim Hằng tại Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ 100 triệu đồng phần còn lại do các mạnh thường quân và nhân dân trong ấp đóng góp 60 ngày công lao động. Cầu được xây mới giúp người dân 2 ấp Cái Chốt và Cái Tắc giao thông thuận tiện, vận chuyển hàng hóa dễ dàng hơn nhằm phát triển kinh tế xã hội và cùng địa phương thực hiện đạt tiêu chí số 2 về giao thông trong Bộ tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới. Dịp này Ủy ban nhân dân huyện đã trao tặng 01 giấy khen đến Câu lạc bộ từ thiện Kim Hằng tại Thành phố Hồ Chí Minh đã tích cực tài trợ kinh phí xây dựng giao thông nông thôn tại xã Mỹ Thạnh/.

Tin khác