Site banner

Ủy ban nhân dân huyện Giồng Trôm họp dân công bố kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi tiếp công dân đột xuất

Thực hiện Thông báo số: 282/TB-UBND ngày 28 tháng 9 năm 2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại buổi tiếp công dân đột xuất ngày 24 tháng 9 năm 2015 tại Trụ sở tiếp công dân Ủy ban nhân dân tỉnh. Ngày 5 tháng 10 năm 2015. Ủy ban nhân dân huyện Giồng Trôm, do ông Nguyễn Văn Bé Sáu, Chủ tịch UBND huyện; ông Nguyễn Văn Đức, Phó Chủ tịch HĐND huyện, cùng Ủy ban nhân dân xã Mỹ Thạnh tổ chức họp dân thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh. Tại cuộc họp các hộ tiểu thương chợ Mỹ Lồng đã nghe ông Nguyễn Văn Bé Sáu, Chủ tịch UBND huyện thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi tiếp xúc công dân đột xuất ngày 24/9/2015, đồng thời Chủ tịch UBND huyện muốn lắng nghe tâm tư  nguyện vọng của các hộ tiểu thương. Sau khi nghe  ý kiến phát biểu của các hộ tiểu thương, Chủ tịch UBND huyện xin ghi nhận những ý kiến, cũng như tâm tư nguyện vọng và tranh thủ với các ngành tỉnh, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh sớm giải quyết ổn thỏa dự án Chợ Mỹ Lồng./.

ông Nhuyễn Thái Hùng, Trưởng Phòng Kinh tế và Hạ tầng (đứng) giải trình ý kiến của các hộ tiểu thương

ông Nguyễn Văn Bé Sáu, Chủ tịch UBND huyện (đứng) kết luận buổi đối thoại

TD

Tin khác