Site banner

Văn bản Chỉ đạo điều hành

STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu Đính kèm tập tin
61 188/KH-UBND 06/04/2016 Kế hoạch tăng cường công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội giai đoạn 2015-2020 PDF icon kh.pdf
62 231/KH-UBND 25/04/2016 Kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 PDF icon kh.pdf
63 230/KH-UBND 25/04/2016 Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 2016 PDF icon kh.pdf
64 299/BC-UBND 22/05/2016 BÁO CÁO TUẦN 3.5.2016 PDF icon bct.pdf
65 151/KH-UBND 22/03/2016 Kế hoạch xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh trên địa bàn xã Mỹ Thạnh giai đoạn 2016-2020 PDF icon kh.pdf
66 287/KH-UBND 17/05/2016 Kế hoạch cải cách chế độ công vụ, công chức năm 2016 PDF icon kh.pdf
67 277/BC-UBND 13/05/2016 BÁO CÁO TUẦN 2.5.2016 Microsoft Office document icon bct.doc
68 262/BC-UBND 10/05/2016 BÁO CÁO TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI THÁNG 5.2016 Microsoft Office document icon bct.doc
69 236/KH-UBND 26/04/2016 Kế hoạch thực hiện chương trình phát triển thanh niên giai đoạn 2016-2020 Microsoft Office document icon kh.doc
70 235/KH-UBND 26/04/2016 Kế hoạch thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm quản lý nhà nước về công tác thanh niên năm 2016 Microsoft Office document icon kh.doc
71 257/BC-UBND 06/05/2016 BÁO CÁO TUẦN 1.5.2016 Microsoft Office document icon bct.doc
72 249/B 29/04/2016 BÁO CÁO TUẦN 4.4.2016 Microsoft Office document icon bct.doc
73 227/UBND-VP 22/04/2016 Công văn giải quyết Chợ Mỹ Lồng PDF icon cv.pdf
74 226/UBND-VP 22/04/2016 Công văn tăng cường công tác hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng PDF icon cv.pdf
75 222/BC-UBND 22/04/2016 BÁO CÁO TUẦN 3.4.2016 Microsoft Office document icon bct.doc
76 220/KH-UBND 19/04/2016 Kế hoạch thực hiện Quyết định 2218 ngày 10 tháng 12 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về tinh giản biên chế Microsoft Office document icon kh.doc
77 171/UBND-VP 28/03/2016 Công văn về việc tiếp tục chấn chỉnh và thực hiện tốt công tác văn thư lưu trữ PDF icon cv3.pdf
78 475/UBND-VP 26/06/2014 Công văn tăng cường sự lãnh đạo của đảng trong công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân theo chỉ thị 35 của Bộ chính trị PDF icon cv_2.pdf
79 100/BC-UBND 07/03/2016 BÁO CÁO TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI QUÍ I.2016 Microsoft Office document icon bcq.doc
80 194/BC-UBND 08/04/2016 BÁO CÁO TUẦN 1.4.2016 Microsoft Office document icon bct.doc