Site banner

Văn bản Chỉ đạo điều hành

STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu Đính kèm tập tin
21 682/BC-UBND 09/12/2016 BÁO CÁO TUẦN 2.2.2016 Tập tin bct.docx
22 664/BC-UBND 02/12/2016 BÁO CÁO TUẦN 1.12.2016 Tập tin bct.docx
23 641/BC-UBND 18/11/2016 BÁO CÁO TUẦN 3.11.2016 Tập tin bct.docx
24 619/BC-UBND 11/11/2016 BÁO CÁO TUẦN 2.11.2016 Tập tin bct.docx
25 604/KH-UBND 07/11/2016 Kế hoạch phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016-2020 Tập tin kh.docx
26 601/BC-UBND 04/11/2016 BÁO CÁO TÌNH HÌNH KINH TẾ-XÃ HỘI THÁNG 11.2016 Tập tin bct.docx
27 599/BC-UBND 04/11/2016 BÁO CÁO TUẦN 1.11.2016 Tập tin bct.docx
28 8/NQ-HĐND 12/07/2016 Nghị quyết Phê chuẩn Ủy viên ban Kinh tế-Xã hội Hội đồng nhân dân xã khóa XI nhiệm kỳ 2016-2021 PDF icon nq9.pdf
29 472/BC-UBND 22/08/2016 BÁO CÁO TÌNH HÌNH KINH TẾ-XÃ HỘI 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2016 Tập tin bcp.docx
30 565/BC-UBND 14/10/2016 BÁO CÁO TUẦN 2.10.2016 Tập tin bct.docx
31 560/KH-UBND 13/10/2016 Kề hoạch thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở giai đoạn 2016-2020 Tập tin kh.docx
32 541/BC-UBND 05/10/2016 BÁO CÁO TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI THÁNG 10.2016 Tập tin bct.docx
33 559/BC-UBND 13/10/2016 BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC TÔN GIÁO NĂM 2016 Tập tin bctg.docx
34 555/BC-UBND 11/10/2016 BÁO CÁO THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG SỐ 41 CỦA TỈNH ỦY Tập tin bc41.docx
35 554/BC-UBND 11/10/2016 BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THANH NIÊN NĂM 2016 Tập tin bc.docx
36 546/BC-UBND 07/10/2016 BÁO CÁO TUẦN 1.10.2016 Tập tin bct.docx
37 522/KH-UBND 28/09/2016 Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 2017 Tập tin kh.docx
38 524/BC-UBND 30/09/2016 BÁO CÁO TUẦN 4.9.2016 Tập tin bct.docx
39 594/BC-UBND 23/09/2016 BÁO CÁO TUẦN 3.9.2016 Tập tin bct.docx
40 504/BC-UBND 16/09/2016 BÁO CÁO TUẦN 2.9.2016 Tập tin bct.docx