Site banner

Văn bản Chỉ đạo điều hành

STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu Đính kèm tập tin
81 186/BC-UBND 06/04/2016 BÁO CÁO TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI THÁNG 4.2016 Microsoft Office document icon bct.doc
82 183/KH-UBND 01/04/2016 Kế hoạch tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật khiếu nại, tố cáo giai đoạn 2013-2016 Tập tin kh.docx
83 182/KH-UBND 01/04/2016 Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật năm 2016 Tập tin kh.docx
84 181/KH-UBND 01/04/2016 Kế hoạch Phòng chống tham nhũng năm 2016 Tập tin kh.docx
85 176/BC-UBND 01/04/2016 BÁO CÁO TUẦN 4.3.2016 Microsoft Office document icon bct.doc
86 60/QĐ-UBND 29/03/2016 Quyết định thành lập tổ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, tổ số 9 ấp Cái Tắc Microsoft Office document icon qd.doc
87 59/QĐ-UBND 29/03/2016 Quyết định thành lập tổ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, tổ số 8 ấp Cái Chốt Microsoft Office document icon qd.doc
88 58/QĐ-UBND 29/03/2016 Quyết định thành lập tổ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, tổ số 7 ấp Bến Đò Microsoft Office document icon qd.doc
89 57/QĐ-UBND 29/03/2016 Quyết định thành lập tổ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, tổ số 6 ấp Căn cứ Microsoft Office document icon qd.doc
90 56/QĐ-UBND 29/03/2016 Quyết định thành lập tổ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, tổ số 5 ấp Căn cứ Microsoft Office document icon qd.doc
91 55/QĐ-UBND 29/03/2016 Quyết định thành lập tổ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, tổ số 4 ấp Chợ Microsoft Office document icon qd.doc
92 54 29/03/2016 Quyết định thành lập tổ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, tổ số 3 ấp Chợ Microsoft Office document icon qd.doc
93 53/QĐ-UBND 29/03/2016 Quyết định thành lập tổ bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, tổ số 2 ấp Nghĩa Huấn Microsoft Office document icon qd.doc
94 52/QĐ-UBND 29/03/2016 Quyết định thành lập tổ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các ấp, tổ số 1 ấp Nghĩa Huấn Microsoft Office document icon qd.doc
95 47/QĐ-UBND 24/03/2016 Quyết định trợ cấp nghỉ việc một lần bà Võ Thị Kim Phượng Trưởng ấp 5 Microsoft Office document icon qd.doc
96 46/QĐ-UBND 24/03/2016 Quyết định trợ cấp nghỉ việc một lần bà Phan Thị Ngọc Phụng Trưởng ấp Chợ Microsoft Office document icon qd.doc
97 45/QĐ-UBND 24/03/2016 Quyết định trợ cấp nghỉ việc một lần ông Nguyễn văn Phúc Trưởng ấp 7 Microsoft Office document icon qd.doc
98 44/QĐ-UBND 24/03/2016 Quyết định trợ cấp nghỉ việc một lần ông Phạm Tấn Lợi Công an viên ấp 7 Microsoft Office document icon qd.doc
99 161/BC-UBND 25/03/2016 BÁO CÁO TUẦN 3.3.2016 Microsoft Office document icon bct.doc
100 126/BC-UBND 18/03/2016 BÁO CÁO TUẦN 2.3.2016 Microsoft Office document icon bct.doc