Site banner

Lịch làm việc tuần của lãnh đạo UBND

ỦY BAN NHÂN DÂN

    XÃ MỸ THẠNH

 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Số: 338 /TB-UBND

 

Mỹ Thạnh, ngày   19  tháng  6  năm 2015

THÔNG BÁO

Lịch làm việc tuần của lãnh đạo Ủy ban nhân dân

(Từ ngày 22/6 đến ngày 27/6/2015)

Thời gian

Nội dung công việc

Địa điểm

 

 

Thứ hai

22/6

- 7h30: Đ/c Chủ tịch + PCT-VH dự hội ý Ban thường vụ đầu tuần.

Phòng họp UBND

- 9h: Đ/c Chủ tịch + 02 PCT hội ý đầu tuần Ủy ban nhân dân.

Phòng họp UBND

- 13h30: Đ/c Chủ tịch dự triển khai Kế hoạch, Quy chế, Quyết định thành lập Ban chỉ đạo thực hiện mô hình 5 tự quản, kế hoạch mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo vệ các sự kiện lớn của đất nước trong năm 2015.

Phòng họp UBND

Thứ ba

23/6

- 7h30: Đ/c PCT-KT làm việc với Chi ủy ấp 6 về việc giải phóng mặt bằng lộ từ tổ NDTQ số 2 đến tổ 9.

Văn phòng ấp

- 13h30: Đ/c Chủ tịch + 02 PCT dự Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2015 Đảng ủy xã.

Phòng họp UBND

 

 

Thứ tư

24/6

- 7h30: Đ/c Chủ tịch làm việc với ông Vũ, ông Búp, bà Hằng ấp Nghĩa Huấn về việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi tiếp công dân của tỉnh.

Phòng họp UBND

- 7h30: Đ/c PCT-VH dự mít tinh kỷ niệm Ngày gia đình Việt Nam 28/6.

HT.Văn hóa xã

Phước Long

- 7h30: Đ/c PCT-KT dự hội nghị triển khai kế hoạch phòng chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm năm 2015

HT. UBND huyện

- 13h30: Đ/c PCT-KT làm việc với Chi ủy ấp Căn Cứ về việc thi công đường cống thoát nước sau Ngân hàng.

Văn phòng ấp

 

Thứ năm

25/6

- 7h30: Đ/c PCT-KT dự khởi công đỗ bê tông lộ vào Đền thờ Lãnh binh Nguyễn Ngọc Thăng.

Tại công trình

- 7h30: Đ/c PCT-VH tổ chức họp mặt kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6).

Phòng họp UBND

- 13h30: Đ/c PCT-VH dự bế mạc giải bóng đá tranh Cúp Nguyễn Ngọc Thăng lần 4/2015.

Tại Sân vận động

 

Thứ sáu

26/6

- 7h30: Đ/c Chủ tịch + PCT-VH học Nghị quyết Hội nghị lần thứ XI ở Huyện ủy (01 ngày).

HT. Huyện ủy

- 13h30: Đ/c PCT-KT kiểm tra môi trường hộ chăn nuôi heo ấp 5 và cơ sở sản xuất bún ấp Căn Cứ.

Tại hộ chăn nuôi

và cơ sở sản xuất

Thứ bảy

27/6

- 7h30: Đ/c PCT-KT trực giải quyết hành chính.

UBND xã

- Ngoài thời gian nêu trên các đồng chí lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã giải quyết công việc tại cơ quan. Nếu có công việc phát sinh sẽ cập nhật kịp thời để các ngành, đoàn thể phối hợp thực hiện./.

Nơi nhận:

 

CHỦ TỊCH

- TT. ĐU-HĐND xã;

- Chủ tịch, các phó Chủ tịch;

- Các ngành, Đoàn thể;

- Lưu: VT, Viet.15b.

 

  (đã ký)

Phạm Thanh Diễn

 

Tin khác