Site banner

Thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Chọn lĩnh vực
61 Thủ tục xét duyệt hồ sơ đề nghị đưa đối tượng cứu trợ xã hội vào trung tâm bảo trợ xã hội cho người già cô đơn Lĩnh vực Bảo trợ xã hội
62 Thủ tục xét duyệt hồ sơ trợ cấp đối với gia đình có từ 02 người trở lên bị tàn tật nặng, không có khả năng tự phục vụ Lĩnh vực Bảo trợ xã hội
63 Thủ tục xét duyệt hỗ trợ chi phí khám, chữa bệnh cho người nghèo, người gặp khó khăn đột xuất do mắc bệnh nặng, bệnh hiểm nghèo Lĩnh vực Bảo trợ xã hội
64 Thủ tục xét duyệt đề nghị hỗ trợ chi phí học tập, cấp bù học phí, miễm giảm học phí Lĩnh vực Bảo trợ xã hội
65 Thủ tục xét trợ cấp đối với người 80 tuổi trở lên không lương hưu hoặc BHXH Lĩnh vực Bảo trợ xã hội
66 Thủ tục xét trợ cấp đối với người cao tuổi cô đơn thuộc gia đình nghèo, người cao tuổi còn vợ hoặc chồng nhưng già yếu, không có con, cháu, người thân thích để nương tựa thuộc diện hộ nghèo. Lĩnh vực Bảo trợ xã hội
67 Thủ tục xét trợ cấp đối với trẻ em từ 18 tháng tuổi đến dưới 16 tuổi mồ côi cả cha và mẹ, trẻ em bị bỏ rơi, mất người nuôi dưỡng, trẻ em nhiễm HIV/AIDS thuộc gia đình hộ nghèo (người chưa thành niên từ đủ 16 tuổi đến 18 tuổi nhưng đang đi học văn hóa,.... Lĩnh vực Bảo trợ xã hội
68 Thủ tục xét trợ cấp đối với người mắc bệnh tâm thần mãn tính sống độc thân không nơi nương tựa hoặc gia đình thuộc diện hộ nghèo Lĩnh vực Bảo trợ xã hội
69 Thủ tục xét duyệt hồ sơ trợ cấp đối với người nhiễm HIV – AIDS không còn khả năng lao động thuộc diện hộ nghèo Lĩnh vực Bảo trợ xã hội
70 Thủ tục xét trợ cấp đối với người tàn trật nặng không khả năng lao động hoặc không có năng lực tự phục vụ thuộc gia đình hộ nghèo Lĩnh vực Bảo trợ xã hội
71 Thủ tục xác nhận hồ sơ đề nghị giải quyết hỗ trợ mai táng phí cho đối tượng BTXH Lĩnh vực Bảo trợ xã hội
72 Thủ tục xác nhận tình trạng nhà ở Lĩnh vực Xây dựng
73 Thủ tục cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại nông thôn Lĩnh vực Xây dựng
74 Thủ tục cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo nhà ở riêng lẻ tại nông thôn Lĩnh vực Xây dựng
75 Thủ tục cấp phép xây dựng tạm nhà ở riêng lẻ tại nông thôn Lĩnh vực Xây dựng
76 Thủ tục cấp lại giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẽ tại nông thôn Lĩnh vực Xây dựng
77 Thủ tục gia hạn giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẽ tại nông thôn Lĩnh vực Xây dựng
78 Thủ tục điều chỉnh giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẽ tại nông thôn Lĩnh vực Xây dựng
79 Thủ tuc: Hòa giải tranh chấp đất đai Lĩnh vực Tài nguyên môi trường
80 Thủ tục: Xác nhận cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Lĩnh vực Tài nguyên môi trường
81 Thủ tục: Xác nhận đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài (trường hợp cấp lần đầu). Lĩnh vực Tài nguyên môi trường
82 Thủ tục mua bảo hiểm y tế tự nguyện Lĩnh vực Bảo hiểm xã hội
83 Thủ tục xác nhận hồ sơ chế độ tử tuất đối với người hưởng trợ cấp BHXH hàng tháng bị chết Lĩnh vực Bảo hiểm xã hội
84 Thủ tục xác nhận hồ sơ hưởng hồ sơ trợ cấp BHXH một lần Lĩnh vực Bảo hiểm xã hội
85 Thủ tục xác nhận hưởng tuất 01 lần và hàng tháng của người hưởng BHXH Lĩnh vực Bảo hiểm xã hội
86 Thủ tục hồ sơ chế độ tử tuất đối với người nghỉ việc chờ hưởng chế độ hưu bị chết Lĩnh vực Bảo hiểm xã hội
87 Thủ tục xác nhận đề nghị chuyển địa điểm lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng Lĩnh vực Bảo hiểm xã hội
88 Thủ tục cấp thể BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi Lĩnh vực Y tế
89 Thủ tục xác nhận đơn xin cấp lại thể BHYT Lĩnh vực Y tế
90 Thủ tục công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở Lĩnh vực Văn hóa-Thể thao-Du lịch