Site banner

Thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Chọn lĩnh vực
1 Thủ tục trợ cấp một lần đối với thanh niên xung Phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến Lĩnh vực Người có công
2 Thủ tục trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung Phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến Lĩnh vực Người có công
3 Thủ tục Giải quyết chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học Lĩnh vực Người có công
4 Thủ tục Trợ cấp người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ Quốc tế Lĩnh vực Người có công
5 Thủ tục trợ cấp người có công giúp đỡ cách mạng Lĩnh vực Người có công
6 Thủ tục Giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng khi người có công trừ trần Lĩnh vực Người có công
7 Thủ tục Trợ cấp Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến Lĩnh vực Người có công
8 Thủ tục Đề nghị phong và truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “ Bà Mẹ Việt Nam Anh Hùng” Lĩnh vực Người có công
9 Thủ tục Đề Nghị tặng thường Huân chương độc lập Lĩnh vực Người có công
10 Thủ tục giải quyết chế độ đối với thân nhân liệt sĩ Lĩnh vực Người có công
11 Thủ tục Công nhận người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày Lĩnh vực Người có công
12 Thủ tục xác nhận hồ sơ người có công với cách mạng từ trần đối với trường hợp hưởng mai táng phí Lĩnh vực Người có công
13 Thủ tục xác nhận hồ sơ người có công với cách mạng từ trần đối với trường hợp hưởng mai táng phí và trợ cấp một lần Lĩnh vực Người có công
14 Thủ tục Xác nhận hồ sơ cấp sổ ưu đãi giáo dục, đào tạo Lĩnh vực Người có công
15 Thủ tục xác nhận đơn đề nghị cấp lại bằng Tổ Quốc ghi công Lĩnh vực Người có công
16 Thủ tục Xác nhận đơn đề nghị cấp lại thẻ thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ Lĩnh vực Người có công
17 Thủ tục xét duyệt hồ sơ liệt sĩ và thân nhân liệt sĩ Lĩnh vực Người có công
18 Thủ tục Xác nhận hồ sơ cấp thẻ bảo hiểm y tế người có công Lĩnh vực Người có công
19 Thủ tục xác nhận hồ sơ hưởng chế độ chính sách đối với đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa hưởng chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước theo Quyết định 290/2005/QĐ-TTg (đối tượng được hưởng chế độ B,C,K còn sống) Lĩnh vực Người có công
20 Thủ tục xác nhận hồ sơ hưởng chế độ chính sách đối với đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa hưởng chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước theo Quyết định 290/2005/QĐ-TTg (đối tượng hưởng chế độ B,C,K từ trần) Lĩnh vực Người có công
21 Thủ tục xác nhận hồ sơ hưởng chế độ chính sách đối với đôi tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa hưởng chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước theo Quyết định 290/2005/QĐ-TTg (đối tượng chưa hưởng chế độ chính sách đã từ trần) Lĩnh vực Người có công
22 Thủ tục Xác nhận hồ sơ hưởng chế độ chính sách đối với đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước theo Quyết định 290/2005/QĐ-TTg Lĩnh vực Người có công
23 Thủ tục Xét duyệt hồ sơ khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến Lĩnh vực Người có công