Site banner

Văn bản Chỉ đạo điều hành

STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu Đính kèm tập tin
21 36/QĐ-UBND 11/03/2016 Quyết định thành lập ban bầu cử đại biểu Hội hội đồng nhân dân xã, nhiệm kỳ 2016-2021, ấp Căn cứ Microsoft Office document icon bbc.doc
22 36/QĐ-UBND 11/03/2016 Quyết định thành lập ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã nhiệm kỳ 2016-2021, đơn vị bầu cử số 5, ấp Căn cứ Microsoft Office document icon bbc.doc
23 35/QĐ-UBND 11/03/2016 Quyết định thành lập ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã nhiệm kỳ 2016-2021, đơn vị bầu cử sớ 4, ấp Chợ Microsoft Office document icon bbc.doc
24 34/QĐ-UBND 11/03/2016 Quyết định thành lập ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã nhiệm kỳ 2016-2021, đơn vị bầu cử số 3, ấp Chợ Microsoft Office document icon bbc.doc
25 33/QĐ-UBND 11/03/2016 Quyết định thành lập ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã nhiệm kỳ 2016-2021, đơn vị bầu cử số 2, ấp Nghĩa Huấn Microsoft Office document icon bbc.doc
26 32/QĐ-UBND 11/03/2016 Quyết định thành lập ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã nhiệm kỳ 2016-2021, đơn vị bầu cử số 1, ấp Nghĩa Huấn Microsoft Office document icon bbc.doc
27 31 09/03/2016 Quyết định xác định khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã nhiệm kỳ 2016-2021 Microsoft Office document icon ubbc.doc
28 3/QĐ-UBBC 02/03/2016 QUYẾT ĐỊNH ẤN ĐỊNH SỐ LƯỢNG , DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ BẦU CỬ VÀ SỐ ĐẠI BIỂU ĐƯỢC BẦU Ở MỖI ĐƠN VỊ BẦU CỬ Microsoft Office document icon ubbc.doc
29 2/QĐ-UBBC 02/03/2016 QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP CÁC TIỂU BAN BẦU CỬ Microsoft Office document icon ubbc.doc
30 26/QĐ-UBND 01/03/2016 QUYẾT ĐỊNH KIỆN TOÀN ỦY BAN BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ NHIỆM KỲ 2016-2021 Microsoft Office document icon ubbc.doc
31 15/QĐ-UBND 02/02/2016 QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP ỦY BAN BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ NHIỆM KỲ 2016-2021 Microsoft Office document icon ubbc.doc
32 246/246/QD-UBND 30/12/2015 QĐ thành lập tổ quản lý tạm thời chợ Mỹ Lồng PDF icon thanhlap_toqlc.pdf
33 3/03/QĐ-UBND 06/01/2016 QĐ ban hành QC hoạt động của tổ quản lý tạm thời chợ Mỹ Lồng PDF icon quychecho.pdf
34 2/02/QĐ-UBND 04/01/2016 QĐ công nhận CAV thường trực PDF icon cav.pdf
35 1/01/QĐ-UBND 04/01/2016 QĐ ban hành DMHS 2016 Tập tin quyet_dinh_ban_hanh_dmhs.docx
36 4 727/QĐ-UBND 29/09/2015 Quyết định xếp lương Hồ Thanh Hải, Phó công an xã PDF icon qd.pdf
37 4 711/QĐ-UBND 29/09/2015 Quyết định xếp lương Bùi Văn Chiến PDF icon qd.pdf
38 4 185/QĐ-UBND 19/08/2015 Quyết định xếp lương Phạm Trung Diễn PDF icon qd.pdf
39 2 583/QĐ-UBND 12/05/2015 Quyết định xếp lương Nguyễn Văn Việt PDF icon qd.pdf
40 2 519/QĐ-UBND 05/05/2015 Quyết định xếp lương Nguyễn Thị bảo Ngân PDF icon qd.pdf