Site banner

Văn bản Chỉ đạo điều hành

STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu Đính kèm tập tin
61 847/KH-UBND 15/12/2014 Kế hoạch thực hiện chương trình hành động số 16-CTr/ĐU về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo PDF icon kh.pdf
62 817/KH-UBND 02/12/2014 Kế hoạch phát động thi đua cao điểm chào mừng đại hội đảng Microsoft Office document icon khtddhd.doc
63 850/KH-UBND 15/12/2014 KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI NĂM 2015 Microsoft Office document icon khktxh_2015.doc
64 629/KH-UBND 05/09/2014 KẾ HOẠCH KHÁM PHỤ KHOA ĐỊNH KỲ LỒNG GHÉP CUNG CẤP DỊCH KHHGĐ Tập tin khkpk.docx
65 586/KH-UBND 15/08/2014 KẾ HOẠCH XÉT DUYỆT CHÍNH TRỊ CHUẨN BỊ TUYỂN CHỌN VÀ GỌI CÔNG DÂN NHẬP NGŨ NĂM 2015 Tập tin khxdct.docx
66 469/KH-UBND 24/06/2014 KẾ HOẠCH NÂNG CAO PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRONG NHÀ TRƯỜNG GIAI ĐOẠN 2014-2016 Microsoft Office document icon pbgdplth.doc
67 396/KH-UBND 02/06/2014 KẾ HOẠCH PHỔ BIẾN GDPL, HÒA GIẢI CƠ SỞ, CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT NĂM 2014 Microsoft Office document icon pbgdpl_tcpl_2014.doc
68 119/KH-UBND 12/02/2014 KẾ HOẠCH THEO DÕI THI HÀNH PHÁP LUẬT Microsoft Office document icon tdthpl.doc
69 118/KH-UBND 12/02/2014 KẾ HOẠCH RÀ SOÁT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT Microsoft Office document icon rsvbqppl.doc
70 188/KH-UBND 04/03/2014 KẾ HOẠCH PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2014 Microsoft Office document icon pbgdpl.doc
71 375/KH-UBND 03/04/2014 KẾ HOẠCH PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2014 Microsoft Office document icon pctn_2014.doc
72 897/KH-UBND 23/12/2013 KẾ HẠCH THỰC HIỆN TĂNG CƯỜNG ĐỔI MỚI SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC DÂN VẬN TRONG TÌNH HÌNH MỚI Tập tin kh.docx
73 96/KH-UBND 21/01/2014 KẾ HOẠCH XÂY DỰNG XÃ ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT Microsoft Office document icon tcpl.doc
74 239/KH-UBND 26/03/2014 KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN TUYÊN TRUYỀN LUẬT KNTC GIAI ĐOẠN 2013-2016 Microsoft Office document icon kn_tc.doc
75 238/KH-UBND 26/03/2014 KẾ HOẠCH PCTN GIAI ĐOẠN 2014-2016 VÀ HƯỚNG ĐẾN 2020 Microsoft Office document icon pctn_2020.doc
76 521/KH-UBND 08/09/2011 KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN PHÁP LUẬT THANH THIẾU NIÊN Microsoft Office document icon khgdpl.doc
77 89/KH-UBND 20/01/2014 Kế hoạch cải cách công vụ công chức 2013-2015 PDF icon kh.pdf
78 148/KH-UBND 24/02/2014 Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 1973/CT-TTg ngày 07/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về “tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2014 Tập tin kh.docx
79 149/KH-UBND 24/02/2014 Kế hoạch thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong quản lý nhà nước về công tác thanh niên năm 2014 Tập tin kh.docx
80 150/KH-UBND 24/02/2014 Kế hoạch thực hiện công tác quản lý Nhà nước về Tôn giáo năm 2014 Tập tin kh.docx